BBQ Grill CleanerBBQ Cleaner 650ml - D,UK von Starbrite

BBQ Grill Cleaner
  • fjerner fedt og sod fra grillristen
  • praktisk sprøjteflaske
147,00 kr *
Indhold 6.263 Liter (23,47 kr * / 1 Liter)

Priser inkl. moms plus fragt

På lager
61642
  • 61642
fjerner fedt og sod fra grillristen. Spray flaske med 650mlMere
fjerner fedt og sod fra grillristen. Spray flaske med 650ml
Oplysninger om farer:

GHS02.png

Advarsel
H225 : Meget brandfarlig væske og damp.
GHS05.png

Fare
H290 : Kan ætse metaller.

Advarsel
H314 : Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H318 : Forårsager alvorlig øjenskade.
GHS07.png

Fare
H302 : Farlig ved indtagelse.
H312 : Farlig ved hudkontakt.
H315 : Forårsager hudirritation.
H319 : Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332 : Farlig ved indånding.
H336 : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
GHS08.png

Fare
H373 : Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering null.
Relateret links til "BBQ Grill Cleaner"
Læs, skriv og diskuter anmeldelser ...Mere
Kundeevaluering for "BBQ Grill Cleaner"
Skriv en evaluering
Evalueringer aktiveres efter verifikation.

Felterne markeret med * er påkrævet.

Set